19/12/2014, Πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων & καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ιστορική Αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές», παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή 19/12/2014, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη των Χανίων.

 

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενώ απευθύνεται στους πολίτες, τους μαθητές αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου Χανίων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών για τα μνημεία και την ιστορία των Χανίων.

 

Την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση του έργου, που παρέχει νέες ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης και επιμόρφωσης, εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, ο οποίος, όπως διευκρίνισε, η πρόταση για την υλοποίηση του έργου, είχε ήδη υποβληθεί από το 2010. Ο Δήμαρχος Χανίων τόνισε επίσης ότι, μέσω του συγκεκριμένου έργου, παρουσιάζονται ψηφιακά τα έργα των οποίων η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων έχει τα πνευματικά δικαιώματα.

 

“Η ιστορία, η επιστημονική έρευνα και οι νέες τεχνολογίες συναντώνται με ελπίδα και λαχτάρα να ανοίξουν την αυλαία στο παρελθόν για τους νέους ανθρώπους, που προσεγγίζουν τη γνώση πολύμορφα”, τόνισε στην τοποθέτηση της η Αντιδήμαρχος αρμόδια για τις Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων, Βαρβάρα Περράκη, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.

 

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

 

Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων 666 τεκμήρια, 71193 σελίδες.

 

Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης www.chaniahistory.gr για την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμικού αποθέματος της πόλης των Χανίων.

 

Ανάπτυξη και παροχή διαδικτυακών καινοτόμων Υπηρεσιών με αντικείμενο:
    – Την ιστορική Αναδρομή στην πόλη των Χανίων.

    – Την περιήγηση στα Μνημεία και την ιστορία τους.

 

Δημιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων (forum).

 

Αναζήτηση και Προβολή των Τεκμηρίων, που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Δράσεων του Έργου (Ψηφιακό Αρχείο).

 

Ανάπτυξη Διαδραστικού χάρτη με δυνατότητα περιήγησης στα μνημεία των Χανίων με δυνατότητα αναζήτησης και προβολής σε διαδραστικό χάρτη, των μνημείων του “Καλλικρατικού” Δήμου Χανίων, ανά ιστορική περίοδο, κατηγορία μνημείου και περιοχή.

 

Ανάπτυξη ειδικής μαθησιακής – Ψυχαγωγικής πλατφόρμας εκπαιδευτικών παιχνιδιών βασισμένων στο ιστορικό και πολιτισμικό απόθεμα της πόλης των Χανίων:

A. Παιχνίδια Μνήμης

B. Παζλ

Γ. Chaniopolis

 

Παροχή ψηφιακών πολυκαναλικών υποδομών και υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προώθηση του ψηφιακού υλικού, που αναπτύχθηκε σε έξυπνες φορητές συσκευές.

 

Δημιουργία πολυμεσικών περιεχομένων & παραγωγή ψηφιακού δίσκου με επιλεγμένα ψηφιακά περιεχόμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του έργου, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.chaniahistory.gr, καθώς και μέσω του site του Δήμου Χανίων www.chania.gr, όπου έχει αναρτηθεί σχετικό banner.

 

Εκπαιδευτικες εφαρμογες 1

 

Εκπαιδευτικες εφαρμογες 2

 

Εκπαιδευτικες εφαρμογες 3