2/3/2015, Παρουσίαση του έργου «Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές» στους εκπαιδευτικούς, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 2.30 μ.μ.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζουν στους εκπαιδευτικούς το έργο του Δήμου Χανίων «Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές» την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 2.30 μ.μ. στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

 

Το έργο «Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές» συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σκοπός του έργου ήταν ανάπτυξη και παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης και επιμόρφωσης μέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Απευθύνεται στους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου Χανίων, στους οποίους δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα των Χανίων, αλλά και στους μαθητές στους οποίους δίδει τη δυνατότητα γνωριμίας με τα μνημεία και την ιστορία των Χανίων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών.

 

Στα πλαίσια του προαναφερόμενου έργου πραγματοποιήθηκαν:

1) Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού 71.193 σελίδων από τα τεκμήρια (εφημερίδες, βιβλία, χάρτες, περιοδικά, φωτογραφίες κ.α) της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων.

 

2) Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης www.chaniahistory.gr για την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμικού αποθέματος της πόλης των Χανίων η οποία περιέχει:

-Ιστορική Αναδρομή στην πόλη των Χανίων από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.
-Φωτογραφίες και αναλυτική περιγραφή των σημαντικότερων Μνημείων των Χανίων.
-Διαδραστικό χάρτη με δυνατότητα αναζήτησης μνημείων των Χανίων ανά ιστορική περίοδο, κατηγορία μνημείου, περιοχή κ.α.
-Δημιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων (forum)
-Αναζήτηση και προβολή των τεκμηρίων που ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια του Έργου.

3) Ανάπτυξη ειδικής Μαθησιακής- ψυχαγωγικής πλατφόρμας διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών μέσω της πύλης www.chaniahistory.gr  βασισμένα στο ιστορικό και πολιτισμικό απόθεμα της πόλης των Χανίων. Μέσω αυτών τα παιδία, και όχι μόνο, μπορούν παίζοντας να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και τα μνημεία του τόπους τους.

Αυτά περιλαμβάνουν:

1. Παιχνίδια Μνήμης
2. Παζλ
3. Chaniopolis

Το έργο θα παρουσιάσουν η Σεβαστή Πολυχρονάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων και η Αρετή Καρβέλη Βιβλιοθηκονόμος, υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων.

 

MEDIA LAB SEMINARIA