21/3/2014, Σεμινάριο Βοτανικής στο Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η Βοτανική στη Βιβλιοθήκη.

 

• Η βοτανική στη λογοτεχνία και στην ζωγραφική: η περιγραφή των φυτών στην αρχαία και σύγχρονη λογοτεχνία και η αναπαράσταση του φυτικού κόσμου στην ζωγραφική.
• Οι χρήσεις των φυτών: εδώδιμα και αρωματικά είδη, φαρμακευτικά και τοξικά φυτά, κλωστικά και βαφικά-χρωστικά φυτά, καλλωπιστικά και δασικά φυτά.
• Η Μεσογειακή και η Κρητική χλωρίδα: χαρακτηριστικά και μοναδικότητες.

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δυο συναντήσεις στο χώρο Media Lab της Βιβλιοθήκης, την Παρασκευή 28 Μαρτίου και την Παρασκευή 4 Απριλίου, 3.00μ.μ – 5.00μ.μ και μια ξενάγηση στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης το Σάββατο 5 Απριλίου.

 

Ξενάγηση.
Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας αποτελεί έναν μικρό αλλά σημαντικό χώρο όπου η χλωρίδα και η συνυπάρχουσα πανίδα προστατεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Το φυσικό οικοσύστημα και το καλλιεργούμενο τμήμα του Πάρκου περιλαμβάνουν περί 400 διαφορετικά αυτοφυή ειδή και διαφορετικά σπάνια και ενδημικά φυτά της Κρήτης. Μια σύντομη παρουσίαση στο χώρο του Μουσείου και ένα περπάτημα στα μονοπάτια του Πάρκου θα οδηγήσουν τους συμμετέχοντες στην ανακάλυψη του φυσικού περιβάλλοντος και των διαφορετικών τμημάτων του τοπίου.

Πληροφορίες: www.park.tuc.gr

Επιμέλεια Costanza Dal Cin D’agata, βιολόγος-βοτανικός.

Για τη συμμετοχή σας, τηλεφωνήστε στο τηλ. 2821 3 41663 στις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

 

Βοτανική