Δανεισμός & Λειτουργία

 

Ως μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να εγγράφονται:


• οι κάτοικοι του Νομού.


• κάθε κάτοικος με μόνιμη παραμονή στο Νομό για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 

P3210530Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να δανείζεται τρία (3 ) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες ή 3 περιοδικά, ή 3 DVD για μια εβδομάδα.

  

Τα σχολικά βιβλία και βοηθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δανείζονται για μία (1) ημέρα και το υπόλοιπο διάστημα για μία εβδομάδα.

 

Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, σπάνια βιβλία και υλικό από τις κλειστές συλλογές, δεν δανείζονται.

 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί την παράταση του χρόνου δανεισμού οφείλει να ενημερώσει το Δανειστικό Τμήμα.

 

Τα μέλη έχουν την ευθύνη για οτιδήποτε δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη.

 

Όσοι από τους αναγνώστες καθυστερούν αδικαιολόγητα την επιστροφή βιβλίων και παρά τις αποστολές σχετικών επιστολών όχλησης από το Δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης, θα στερούνται του δικαιώματος δανεισμού τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

 

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του δανεισμένου βιβλίου, περιοδικού ή DVD, ο αναγνώστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

  

Το υλικό της Βιβλιοθήκης δίνεται προς φωτοτύπηση εκτός από το σπάνιο, το πολύτιμο και εκείνο που η φωτοτύπησή του συνεπάγεται την φθορά ή την καταστροφή του. Η φωτοτύπηση του υλικού δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτοτύπηση ολόκληρων των έργων.