Προσωπικό

 

Το προσωπικό της ΔΒΧ αποτελείται από έξι (6) βιβλιοθηκονόμους και απασχολούνται στα παρακάτω:


• Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης αναγνωστών
• Γραφείο Επεξεργασίας έντυπου και μη-έντυπου υλικού

• Γραφείο Παραγγελιών και Παραλαβής Υλικού

• Γραφείο Περιοδικών και Εφημερίδων

• Γραφείο Αρχειακού Υλικού - Φωτογραφιών

• Γραφείο Μηχανογράφησης

 

Το προσωπικό των Βιβλιοθηκών εξυπηρετεί τους χρήστες, ενθαρρύνει την προσέλευσή τους στο χώρο τους. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και αναλαμβάνει την ξενάγηση σχολικών τμημάτων ή ομάδων στους χώρους της Βιβλιοθήκης καθώς και την εκπαίδευσή τους για την σωστή χρήση της. 

Ξεναγήσεις ή προγράμματα εκπαίδευσης είναι δυνατό να πραγματοποιούνται και με άλλες ομάδες χρηστών, μετά από συνεννόηση.

 

επισκεψη σχολ 4ο λυκ

 

P3210530