Στατιστικά

Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων επισκέφτηκαν 24643 χρήστες και εγγράφηκαν 1067 νέα μέλη. Συνολικά, δανείστηκαν 30579 τεκμήρια (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό), εκ των οποίων 29250 βιβλία, 1326 περιοδικά & τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού.

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν επίσης 55 τμήματα σχολείων και1092

μαθητές.

Τις υπηρεσίες Διαδικτύου χρησιμοποίησαν 4198 αναγνώστες.

Στη συλλογή προστέθηκαν 2084 τόμοι νέων βιβλίων, σύνολο σήμερα 76084

120 τόμοι περιοδικών, εφημερίδων και 48 τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού.

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου

Λειτούργησε μέχρι τον Ιούνιο 2015 λόγω των εργασιών ανακαίνισης χώρου.

Το έτος 2015, στη συλλογή της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου δεν προστέθηκε κανένα βιβλίο. Η συλλογή της ανέρχεται σε 20656 τόμους, γράφτηκαν 176 παιδιά ως νέα μέλη και δανείστηκαν 9920 τεκμήρια. Επισκέφτηκαν την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη 44 τμήματα σχολείων και 500 μαθητές.

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας

Το έτος 2015 στη συλλογή της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης της Δημοτικής Ενότητας Σούδας προστέθηκαν 448 τόμοι βιβλίων, γράφτηκαν 119 παιδιά ως νέα μέλη και δανείστηκαν 3801 τεκμήρια. Επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη 27 τμήματα σχολείων και 520 μαθητές.

Δημοτική βιβλιοθήκη Σταλού

Την περσινή χρονιά 2015, στη συλλογή της Δημοτικής βιβλιοθήκης Σταλού, αποκτήθηκαν 122 τόμοι βιβλίων, φθάνοντας ο συνολικός αριθμός τόμων συλλογής βιβλίων σε 2529, δανείστηκαν 390 βιβλία, πραγματοποιήθηκαν 28 εκδηλώσεις και συμμετείχαν 730 παιδιά.

Κινητή Βιβλιοθήκη

Οι υπεύθυνοι της Κινητής Βιβλιοθήκης, λαμβάνοντας υπόψη:

τη δυσκολία πρόσβασης, λόγω της απόστασης από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες της πόλης και την έλλειψη ή μηδαμινή ύπαρξη Σχολικών Βιβλιοθηκών καθιέρωσαν πρόγραμμα επισκέψεων σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Χανίων, με εβδομαδιαίο δανεισμό.

Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015:

Εξυπηρετήθηκαν 15 Σχολικές Μονάδες

Το βιβλιοαυτοκίνητο πραγματοποίησε 65 δρομολόγια σε 15 Σχολικές Μονάδες.

Οι μαθητές δανείστηκαν συνολικά 2784 βιβλία.

 

Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2014

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων επισκέφτηκαν 25212 χρήστες και εγγράφηκαν 1198 νέα μέλη. Συνολικά, δανείστηκαν 30234 τεκμήρια (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό), εκ των οποίων 28098 βιβλία, 449 περιοδικά και 1.776 τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού.

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν επίσης 71 τμήματα σχολείων και 1743 μαθητές.

Τις υπηρεσίες Διαδικτύου χρησιμοποίησαν 1.147 αναγνώστες.

Στη συλλογή προστέθηκαν 2284 τόμοι νέων βιβλίων, 113 τόμοι περιοδικών, εφημερίδων και 144 τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού.

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου

Το προηγούμενο έτος 2014, στη συλλογή της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου προστέθηκαν 320 τόμοι βιβλίων, φθάνοντας τη συλλογή σε 20656 τόμους, γράφτηκαν 601 παιδιά ως νέα μέλη και δανείστηκαν 24940 τεκμήρια. Επισκέφτηκαν την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη 88 τμήματα σχολείων και 2284 μαθητές.

 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας

Το έτος 2014 στη συλλογή της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης της Δημοτικής Ενότητας Σούδας προστέθηκαν 535 τόμοι βιβλίων, γράφτηκαν 105 παιδιά ως νέα μέλη και δανείστηκαν 3073 τεκμήρια. Επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη 13 τμήματα σχολείων και 200 μαθητές.

Κινητή Βιβλιοθήκη

Οι υπεύθυνοι της Κινητής Βιβλιοθήκης, λαμβάνοντας υπόψη:

- τη δυσκολία πρόσβασης, λόγω της απόστασης από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες της πόλης και

- την έλλειψη ή μηδαμινή ύπαρξη Σχολικών Βιβλιοθηκών

καθιέρωσαν πρόγραμμα επισκέψεων μία φορά την εβδομάδα σε 20 Σχολικές Μονάδες του Δήμου Χανίων, με εβδομαδιαίο δανεισμό - ανάλογα με το δυναμικό του σχολείου, 250-300 βιβλία.

Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2014:

Εξυπηρετήθηκαν 15 Σχολικές Μονάδες

Το βιβλιοαυτοκίνητο πραγματοποίησε 82 δρομολόγια σε 15 Σχολικές Μονάδες.

Οι μαθητές δανείστηκαν συνολικά 3845 βιβλία.

 

Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2013

 

Το έτος 2013, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων επισκέφτηκαν 18.339 χρήστες και εγγράφηκαν 1.266 νέα μέλη. Συνολικά, δανείστηκαν 26.241 τεκμήρια (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό), εκ των οποίων 24.016 βιβλία, 449 περιοδικά και 1.776 τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού.

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν επίσης 21 τμήματα σχολείων.

Τις υπηρεσίες Διαδικτύου χρησιμοποίησαν 1.147 αναγνώστες.

Στη συλλογή προστέθηκαν 1.368 τόμοι νέων βιβλίων, 110 τόμοι περιοδικών, 40 τόμοι εφημερίδων και 144 τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού.

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου

Το προηγούμενο έτος 2013, στη συλλογή της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου προστέθηκαν 205 τόμοι βιβλίων, γράφτηκαν 624 παιδιά ως νέα μέλη, αγοράστηκαν 294 τόμοι βιβλίων, και δανείστηκαν 26.409 τεκμήρια. Επισκέφτηκαν την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη 110 τμήματα σχολείων.

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας

Το έτος 2013 στη συλλογή της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης της Δημοτικής Ενότητας Σούδας προστέθηκαν 300 τόμοι βιβλίων, γράφτηκαν 128 παιδιά ως νέα μέλη, και δανείστηκαν 2.675 τεκμήρια. Επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη τμήματα σχολείων.

Κινητή Βιβλιοθήκη

Οι υπεύθυνοι της Κινητής Βιβλιοθήκης, λαμβάνοντας υπόψη:

- τη δυσκολία πρόσβασης, λόγω της απόστασης από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες της πόλης και

- την έλλειψη ή μηδαμινή ύπαρξη Σχολικών Βιβλιοθηκών

καθιέρωσαν πρόγραμμα επισκέψεων μία φορά την εβδομάδα σε 20 Σχολικές Μονάδες του Δήμου Χανίων, με εβδομαδιαίο δανεισμό - ανάλογα με το δυναμικό του σχολείου, 250-300 βιβλία.

Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2013:

Εξυπηρετήθηκαν 15 Σχολικές Μονάδες

Το βιβλιοαυτοκίνητο πραγματοποίησε 93 δρομολόγια σε 15 Σχολικές Μονάδες.

Οι μαθητές δανείστηκαν συνολικά 4.342 βιβλία.


Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2012

 

Κατά το έτος 2012 επισκέφτηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 18.952 αναγνώστες και γράφτηκαν 1010 νέα μέλη.

Οι δανεισμοί έφτασαν τους 25.967, από τους οποίους οι 24.416 αφορούν σε έντυπο υλικό και οι 1.551 σε οπτικοακουστικό υλικό.

Το αρχειακό υλικό χρησιμποίησαν 1.438 αναγνώστες.

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν 13 τμήματα σχολείων.

Στη συλλογή προστέθηκαν 1.459 τόμοι νέων βιβλίων,
• 110 τεύχη περιοδικών,
35 τόμοι εφημερίδων και
• 103 τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού.

  


Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2011

 

Κατά το έτος 2011 επισκέφτηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 16.801 αναγνώστες και γράφτηκαν 963 νέα μέλη.

Οι δανεισμοί έφτασαν τους 22.694, από τους οποίους οι 21.115 αφορούν σε έντυπο υλικό και οι 1.579 σε οπτικοακουστικό υλικό.

Το αρχειακό υλικό χρησιμποίησαν 1.470 αναγνώστες

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν 17 τμήματα σχολείων.

Στη συλλογή προστέθηκαν 1.417 τόμοι νέων βιβλίων,
28 τόμοι περιοδικών,
45 τόμοι εφημερίδων και
272 τεμάχια οπτικοακουστικού υλικού.