«Κατασκευή ξύλινου παιχνιδιού προβολής αστερισμών» στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου


Την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024, τα παιδιά ασχολήθηκαν με την Κατασκευή ξύλινων παιχνιδιών προβολής αστερισμών, στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου.

Υπεύθυνοι εργαστηρίων: Αθηνά Δουκάκη & Χοσέ Ναβάρο