Κανονισμός Λειτουργίας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, μία από τις μεγαλύτερες και ποιοτικά αξιολογότερες επαρχιακές βιβλιοθήκες της χώρας μας, ιδρύθηκε το 1953 και είναι στη διάθεση όλων των κατοίκων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών και των εφήβων, ο Δήμος Χανίων δημιούργησε την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη στο χώρο του Δημοτικού Κήπου το 1987.

Σκοποί και στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων

Σκοποί και στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία.

Για την επίτευξη των στόχων της η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων μεταξύ άλλων:

– λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που εξασφαλίζει στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία.

– ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.

– ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Η εφαρμογή των σκοπών αυτών, οι οποίοι συνάδουν με τη διακήρυξη της Unesco για τις βιβλιοθήκες συνιστούν τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο στηρίζεται ο εν λόγω Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων και δημιουργούν το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας της.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων στοχεύει μεταξύ άλλων στη:

– δημιουργία και ενίσχυση της αναγνωσιμότητας.

– παροχή εμπειριών , για προσωπική και δημιουργική εξέλιξη.

– ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των νέων.

– προώθηση της ενημέρωσης στα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς, των επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτομιών.

– εξασφάλιση των πολιτών σε κάθε είδους πληροφορία, που συνδέεται με την τοπική κοινωνία και την ιστορία της πόλης.

– ενίσχυση της προσπάθειας απόκτησης προσόντων, που συνδέονται άμεσα με τη χρήση υπολογιστών και την πληροφορική Τεχνολογία.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων δραστηριοποιείται έτσι ώστε:

– να θέτει στη διάθεση του κοινού έντυπο υλικό.

– να θέτει στη διάθεση του κοινού οπτικοακουστικό υλικό.
– να προσαρμόζει τις ώρες λειτουργίας της σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου Χανίων.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η Δημοτική Βιβλιοθήκη δρομολογεί τις παρακάτω ενέργειες:

– μεριμνά για την απόκτηση, επεξεργασία, διάθεση, συντήρηση και προβολή του υλικού.

– ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με αυτούς και με διάφορους φορείς.

– παρακολουθεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, καθώς και τις Τεχνολογικές εξελίξεις, που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

– υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα.

– συγκεντρώνει και συγκροτεί ειδικές συλλογές (λαογραφικό, αρχειακό, φωτογραφικό και άλλο υλικό) και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης.

– συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες και φορείς.

Δείτε εδώ ολόκληρο των εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων

Οι Βιβλιοθήκες του Δήμου μας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ εν συντομία Ιδρύθηκε το 1953, στεγάζεται σε έκταση 800 τ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου και επιτελεί σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, με την αξιόλογη συλλογή της, που [...]

Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου

Η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο χώρο του Δημοτικού Κήπου και εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1987. Τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο εξυπηρετούν η βιβλιοθηκονόμος Λίτσα Μαστορακάκη και η [...]

Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας

Η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 1999 και εξυπηρετεί παιδιά από 5-18 ετών. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης εκτός από τη μελέτη τα παιδιά μπορούν επίσης να παίξουν [...]

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Στον πάνω Σταλό, σ΄ ένα μικρό χωριό εφτά (7) χιλιομέτρων από την πόλη των Χανίων, στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού, η οποία ιδρύθηκε το 2012 και ενσωματώθηκε στο Δήμο Χανίων [...]

Κινητή Βιβλιοθήκη

H λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης είναι σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ Χανίων. Το 2000 αγοράστηκε από την ΤΕΔΚ βιβλιοαυτοκίνητο, προφανώς για να χρησιμοποιηθεί, αλλά περίμενε αρκετά χρόνια!!! Από το Σεπτέμβριο [...]