Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες έθεσε σε λειτουργία την ψηφιακή βιβλιοθήκη και ψηφιοποίησε μέρος του υλικού της το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού. Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει βιβλία, περιοδικά, αρχεία, φωτογραφίες και χάρτες χωρίς την φυσική του παρουσία στο χώρο της.

Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού περιλαμβάνει βιβλία, δικογραφίες, έγγραφα, σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες από την προσωπική βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία αποτελεί τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων. Επίσης περιλαμβάνει τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1898-1936.

Η διάθεση και επεξεργασία του υλικού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει ιστορικά και να προβάλλει τουριστικά πέντε τοποθεσίες-σταθμούς της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά: την Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, την Οικία γέννησης του στις Μουρνιές, το Μουσείο – Στρατηγείο της Επανάστασης του Θερίσου, τους Τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Οι πέντε τοποθεσίες δημιουργούν ένα ενιαίο ψηφιακό δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών για τη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία με άξονα τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1898-1936

Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού περιλαμβάνει τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1898-1936.

Η διάθεση και επεξεργασία του υλικού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ

01 – Gerola
02 – Khayyam
03 – Dapper
04 – Spratt
05 – Pashley
06 – Tournefort
07 – Boissonas – Baud Bovy
08 – Boissonas – Baud Bovy
09 – Βομβαρδισμός Ακρωτηρίου
10 – Φουρναράκης
11 – Περί Κρήτης
12 – Ημερολόγιον
13 – Έκκλησις αρχηγών
14 – Υπόμνημα
15 – Ψήφισμα
16 – Μπαλαντίνος
17 – Απάνθισμα αφιερώσεων από τη βιβλιοθήκη Βενιζέλου

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ημερολόγιο Ελευθερίου Βενιζέλου, 1925

ΑΡΧΕΙΑ

Δικογραφίες Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου
Φάκελος 1
Φάκελος 2
Φάκελος 3
Φάκελος 4
Φάκελος 5
Φάκελος 6
Φάκελος 7
Φάκελος 8
Φάκελος 9
Φάκελος 10
Φάκελος 11
Φάκελος 12
Φάκελος 13
Φάκελος 14
Φάκελος 15
Φάκελος 16
Φάκελος 17
Φάκελος 18
Φάκελος 19
Φάκελος 20
Φάκελος 21
Φάκελος 22
Φάκελος 23
Φάκελος 24
Φάκελος 25
Φάκελος 26
Φάκελος 27
Φάκελος 28
Φάκελος 29
Φάκελος 30
Φάκελος 31
Φάκελος 32
Φάκελος 33
Φάκελος 34
Φάκελος 35
Φάκελος 36
Φάκελος 37
Φάκελος 38
Φάκελος 39
Φάκελος 40
Φάκελος 41
Φάκελος 42
Φάκελος 43
Φάκελος 44
Φάκελος 45
Φάκελος 46

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

Φάκελος 01 – Οικία Βενιζέλου, Μουρνιές. Αρχιτεκτονικά σχέδια.

ΧΑΡΤΕΣ

Φάκελος 02 – Άτλας της Κρήτης

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φάκελος 01 – Protection de l’ enfance en Egypte
Φάκελος 02 – Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου (Οικογένεια)
Φάκελος 04 – Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου (Βουτζάς, Σμύρνη)
Φάκελος 05 – Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πρόσφυγες, Εγκατάσταση)
Φάκελος 06 – Λεύκωμα Φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πρόσφυγες, Εγκατάσταση)
Φάκελος 07 – Λεύκωμα Φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου (Α’ Παγκόσμιος)
Φάκελος 08 – Λεύκωμα Φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου (Κατασκευαστικά Έργα)
Φάκελος 09 – Λεύκωμα Φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου (Επέτειος εκατονταετηρίδας από τη γέννησή του)
Φάκελος 10 – Ιστορικά γεγονότα Κρήτης, αγωνιστές, πρόσωπα (Album 45)
Φάκελος 11 – Ιστορικά γεγονότα Κρήτης, αγωνιστές, πρόσωπα (Album 46)
Φάκελος 12 – Κρήτη – Λαογραφία (Album 47)
Φάκελος 13 – Ελευθέριος Βενιζέλος (Album 51)
Φάκελος 14 – Συλλογή Παντελή Συγγελάκη: Κρήτη -Χανιά και Ιστορικά Γεγονότα Ι (Album 24)
Φάκελος 15 – Συλλογή Παντελή Συγγελάκη: Κρήτη -Χανιά και Ιστορικά Γεγονότα ΙI (Album 25)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φάκελος 01 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1898-1900 (AΦΦ 337)
Φάκελος 02 – Περίληψη Αποφάσεων ΔΣΧ, 1900-1905 (ΑΦΦ 338)
Φάκελος 03 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1900-1901 (ΑΦΦ 339)
Φάκελος 04 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1901-1902 (ΑΦΦ 340)
Φάκελος 05 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1902-1903 (ΑΦΦ 341)
Φάκελος 06 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1903-1905 (ΑΦΦ 342)
Φάκελος 07 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1905-1906 (ΑΦΦ 343)
Φάκελος 08 – Περίληψη Αποφάσεων ΔΣΧ, 1906-1911 (ΑΦΦ 344)
Φάκελος 09 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1907 (ΑΦΦ 345)
Φάκελος 10 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1908 (ΑΦΦ 346)
Φάκελος 11 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1909 (ΑΦΦ 347)
Φάκελος 12 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1910 (ΑΦΦ 348)
Φάκελος 13 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1911 (ΑΦΦ 349)
Φάκελος 14 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1912 (ΑΦΦ 350)
Φάκελος 15 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1913 (ΑΦΦ 351)
Φάκελος 16 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1914 (ΑΦΦ 352)
Φάκελος 17 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1915 (ΑΦΦ 353)
Φάκελος 18 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1916 (ΑΦΦ 354)
Φάκελος 19 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1917 (ΑΦΦ 355)
Φάκελος 20 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1918 (ΑΦΦ 356)
Φάκελος 21 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1919 (ΑΦΦ 357)
Φάκελος 22 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1920 (ΑΦΦ 358)
Φάκελος 23 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1921 (ΑΦΦ 359)
Φάκελος 24 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1922 (ΑΦΦ 360)
Φάκελος 25 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1923 (ΑΦΦ 361)
Φάκελος 26 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1924 (ΑΦΦ 362)
Φάκελος 27 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1925 (ΑΦΦ 363)
Φάκελος 28 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1925-1926 (ΑΦΦ 364)
Φάκελος 29 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής Χανίων, 1925-1928 (ΑΦΦ 365)
Φάκελος 30 – Αποφάσεις ΔΣΧ, 1926-1927 (ΑΦΦ 366)
Φάκελος 31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1926-1927 (ΑΦΦ 367)
Φάκελος 32 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1926-1929 (ΑΦΦ 430)
Φάκελος 33 – Αποφάσεις ΔΣΧ, 1927-1929 (ΑΦΦ 368)
Φάκελος 34 – Αποφάσεις ΔΕΧ, 1929-1932 (ΑΦΦ 369)
Φάκελος 35 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1930 (ΑΦΦ 370)
Φάκελος 36 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1932-1933 (ΑΦΦ 371)
Φάκελος 37 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1933-1934 (ΑΦΦ 372)
Φάκελος 38 – Αποφάσεις ΔΕΧ, 1933-1934 (ΑΦΦ 373)
Φάκελος 39 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1934 (ΑΦΦ 374)
Φάκελος 40 – Αποφάσεις ΔΕΧ, 1934 (ΑΦΦ 375)
Φάκελος 41 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1935 (ΑΦΦ 376)
Φάκελος 42 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1935 – 1936 (ΑΦΦ 377)
Φάκελος 43 – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΧ, 1936 (ΑΦΦ 378)
Φάκελος 44 – Αποφάσεις ΔΣΧ, 1936 (ΑΦΦ 379)
Φάκελος 45 – Αποφάσεις ΔΕΧ, 1936 (ΑΦΦ 380)
Φάκελος 46 – Ευρετήριο Αποφάσεων ΔΣΧ, 1925 – 1934 (ΑΦΦ 431)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ