Ψηφιακό αποθετήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων

Ψηφιακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων

Περιηγηθείτε και αναζητήστε στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων https://repository.librarychania.gr , πρωτογενή τεκμήρια όπως: βιβλία, περιοδικά, φωτογραφίες, αρχεία, Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, κ.ά., ανακαλύπτοντας την ιστορική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη του τόπου μας.

Στόχος είναι οι ψηφιακές συλλογές να εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο ψηφιοποιημένο υλικό, καλύπτοντας τις ανάγκες των ερευνητών, μελετητών και όλων των ενδιαφερομένων .

Οι εργασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και προβολή των συλλογών πολιτισμού του Δήμου Χανίων», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, με δικαιούχο τον Δήμο Χανίων.