11/12/2018, Πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση των επιστημονικών ομάδων και διαχειριστικής παρακολούθησης της πράξης ERMIS-F, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

«3 Η συνάντηση των επιστημονικών ομάδων και διαχειριστικής παρακολούθησης της πράξης ERMIS-F»

 

Την Πέμπτη 6/12/2018, το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού, τμήμα της 3ης συνάντησης των επιστημονικών ομάδων και διαχειριστικής παρακολούθησης της πράξης ERMIS-F, στην οποία συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Δήμος Χανίων, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού- Αμαθούντας.

 

Το ERMIS-F προετοιμάζει μια δημόσια διαδικτυακή υπηρεσία για να υποστηρίζει φορείς, που λαμβάνουν αποφάσεις για την ρυμοτομία της πόλης, και ειδικότερα ό,τι αφορά στον κίνδυνο πλημμύρας,

• Την πολιτική προστασίας,
• Τους επαγγελματίες που αξιοποιούν τοπογραφικές πληροφορίες,
• Ομάδες ενεργών πολιτών,
έτσι ώστε η κάθε χρήση γης και τα έργα ή μη πρόληψης πλημμύρας, να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και οι αποφάσεις να λαμβάνονται ορθολογικά, έχοντας υπ’ όψιν διαφορετικά, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, σενάρια πλημμύρας για συγκεκριμένες περιοχές.

 

Το ERMIS-F χρηματοδοτείται από το Interreg Ελλάδα – Κύπρος, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.), και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

 

σταλος erasmus1

 

σταλος erasmus2

 

σταλος erasmus3