16/1/2015, Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων: Στις 17/1/2015

Σας γνωστοποιούμαι ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων αύριο, Σάββατο 17/1/2015, θα παραμείνει ανοικτή μόνο για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Από την έρευνα στη διδασκαλία», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) και το Future Library.

Το εν λόγω σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 10.00 έως τις 14.00

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!