17/12/2014, Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόσβασης στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων.

Παρουσίαση με θέμα: «Ιστορική Αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, στις 9.00, στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων (Υψηλαντών 30).

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ιστορική Αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές», το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

Αντικείμενο του έργου, το οποίο απευθύνεται στους πολίτες, τους μαθητές αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου Χανίων, είναι η ανάπτυξη και η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης και επιμόρφωσης, μέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, και έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών για τα μνημεία και την ιστορία των Χανίων.

 

 

prosklisi final 1