19/1/2016, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Τη Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 η κινητή βιβλιοθήκη θα επισκεφτεί τα παρακάτω σχολεία:

 

-Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Κεραμιών

 

-Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βαρυπέτρου

 

Κινητη 4 2
-Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βαρυπέτρου