19/5/2014, “Πράσινο φως” από το ΙΚΑ στο Δήμο Χανίων για παραχώρηση του ακινήτου της οδού Σολωμού: για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Θετική ήταν η απάντηση του ΔΣ του ΙΚΑ- ΤΕΑΜ στο αίτημα που απέστειλε ο Χανίων Μανώλης Σκουλάκης για την παραχώρηση στο Δήμο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού και Νεάρχου, προκειμένου σε αυτό να στεγαστεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη των Χανίων.

 

Ο Δήμαρχος Χανίων, με επιστολή που είχε στείλει στις 2 Απριλίου 2014, απεύθυνε αίτημα παραχώρησης του προαναφερόμενου ακινήτου προκειμένου σε αυτό να μετεγκατασταθεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη η οποία όπως τόνιζε αποτελεί «μια από τις σημαντικότερες εστίες γνώσης και πολιτισμού στα Χανιά, η οποία σήμερα λειτουργεί σε ανεπαρκείς κτηριακές υποδομές που δεν καλύπτουν τις ανάγκες αυτής και δεν της επιτρέπουν την ανάδειξη του πλούσιου και σπάνιου αρχειακού -βιβλιογραφικού υλικού της, από το οποίο ξεχωρίζει η προσωπική βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου που περιλαμβάνει 8.500 τόμους βιβλίων».

 

Με την υπ. αρ. 66/8-5-2014 απόφαση του, το ΔΣ του ΙΚΑ- ΤΕΑΜ έκανε δεκτό το αίτημα του κ. Σκουλάκη και έδωσε το «πράσινο φως» στο Δήμο Χανίων ώστε να προχωρήσει, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, στον αναλυτικό προσδιορισμό των εργασιών και του αντίστοιχου κόστους ανακατασκευής του κτιρίου (εμβαδού οικοπέδου 954,10 τ.μ. και εμβαδού κτηρίου 1059,60 τ.μ.), προκειμένου στη συνέχεια το εν λόγω ακίνητο – και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές από στατικής και δομικής άποψης – να φιλοξενήσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

 

μεταστεγαση 1

 

μεταστεγαση 2