23/4/2020 – Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της “Μελέτης Αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης”

Δείτε εδώ