6/3/2020 – «Από το αρχαίο προσωπείο…στη σύγχρονη μάσκα», στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.

Η μάσκα που αποκρύπτει… που μεταμορφώνει…. που τρομάζει….Η μάσκα σήμερα… Ένας δρόμος … μια ιστορία… Άλλες φερμένες από τόπους μακρινούς, άλλες φτιαγμένες από χέρια παιδικά…

Τα παιδιά της Δ΄, της Ε΄ & της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φρε και του Δημοτικού Σχολείου Καντάνου περπάτησαν στον «δρόμο της μάσκας» μαζί με τους δασκάλους τους.

Μέσα από φωτογραφίες και βιβλία γνώρισαν τις μάσκες ιεροτελεστίας, τις νεκρικές, τις πολεμικές όπως και τις παραδοσιακές μάσκες του καρναβαλιού στον τόπο μας αλλά και αλλού και εμπνεύστηκαν για να φτιάξουν τις δικές τους.

Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων

Θέμα:« Από το αρχαίο προσωπείο…στη σύγχρονη μάσκα.»