«Συμμετέχω!»: Επικοινωνιακό Πρόγραμμα “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ». Βιωματικά Εργαστήρια της ΔΕΔΙΣΑ στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου

Βιωματικά Εργαστήρια της ΔΕΔΙΣΑ σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων για τους μικρούς μας φίλους. Η ΔΕΔΙΣΑ στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Προγράμματος “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» και…

«Βιωματικό εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών» στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο πλαίσιο του έργου Επικοινωνιακό Πρόγραμμα “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ»” το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει πολίτες,…